Svet-Stranek.cz
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ:VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ

Archanděl Zadkiel

Působnost: dokonalost, moudrost, vědění, napojení na božskou energii, vykoupení, svoboda, dokonalé čištění a rozvoj, skok vědomí, blaženost, ticho.

Popis energie: Zadkielova energie integruje, harmonizuje, vyrovnává. Spojuje "nebe a zemi" a současně rozšiřuje. Stejně tak, jak rostou rostliny, rozpínáme se i my "nahoru", do šířky a hloubky. Zadkielova energie uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti, vázanosti. Hlavní Barvou Zadkielovi energie je fialová. Jeho jméno znamená "blahovůle Boží".

Jeho úkolem je šířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formou, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Přispívá každé bytosti k dokončení tvaru a otvírá možnost vstoupit do jiné formy. Je andělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno to, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy.

Archanděl Chamuel

Působnost: harmonie, lehkost, okřídlenost, vyšší vibrace, kreativita, inspirace, krása, vztahy, partnerství, soucítění

Popis energie: Chamuelova energie je veselá, lehká, zdravá, povznáší, láskyplně halí, je měkká, nosná a zároveň mocná. Někteří lidé ji vnímají jako srdečné objetí. Povznáší nás, jako by nás nesla andělská křídla. Jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Příslušná hlavní barva je růžová nebo lososově oranžová.

Chamuel je projevem boží krásy ve hmotě. Do jeho působnosti spadají vztahy mezi vším stvořením. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Tím zaměřuje vše, co bylo stvořeno, na dokonalost, k nejvyšším cílům, na Boha. To se projevuje v jeho jménu:Bůh je můj cíl. Říká se mu také anděl evoluce, vývoje.

Zdroj: Andělé stojí při nás od P.Schneiderové a G.K.Pieroth

Archanděl Muriel

Na přání :)
Odpuštění, rozhodování bez obav, milost, moudrost srdce, pokora, překonat
mentální omezení bránící pocitu štěstí, ochrana, duchovní léčivá síla, lehkost,
vnitřní klid, zcela rozkvetlé srdce, vibrovat s Boží energií, dávat a přijímat
bezpodmínečnou lásku, poselství snů, srdce přírody.

Energie archanděla Muriela
Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní.

Archanděl Rafael

léčení těla, Ducha a duše, otevření třetího oka, pravda, růst skrze léčení, léčení skrze lásku, sebeléčení, schopnost léčit ostatní, poznat vlastní poslání, rodina duše

Energie archanděla Rafaela
Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.
Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.


Archanděl Gabriel

Síla měsíce, naděje, osvícení hmoty, vzkříšení, zrození, obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí, rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru, odpuštění, uskutečnění aspektu Marie.

Energie archanděla Gabriela
Odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.

Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.

Archanděl Michael

ochrana, spravedlnost, pravdivost, autorita, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír

Energie archanděla Michaela
Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.
Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední "pád".
V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.