Svet-Stranek.cz
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na co se můžeme karet zeptat?
- na současný stav, záležitost nebo vývoj
- na tendence budoucnosti a naše perspektivy
- zda nás má partner rád a je nám věrný
- na radu jak vyřešit nějaký problém nebo jak dosáhnout cíle
- na příčiny a pozadí vývoje, otázky typu "proč"
- kam vede naše rozhodnutí a kam vede opak
- na otázky k sebepoznání a sebezkušenosti
- co si o nás ostatní myslí
- co můžeme udělat abychom byli šťastní a neopakovali chyby minulosti

Co se nemůžeme z karet dozvědět?
Karty mohou nějakou tématiku znázornit obrazně. Nemohou jmenovat jména ani místa, právě tak ne ani telefonní čísla, data, hodiny a podobně. Nedají se s nimi také stanovovat medicínské diagnózy. Především pak nemohou odpovídat "ano" nebo "ne". Přesto mohou karty pomáhat při rozhodování tím, že ukazují důsledky aniž by přitom odebíraly tazateli jeho rozhodnutí.

Jak je vůbec možné že karty dají důležitou odpověď?
Tento jev se nedá dostatečně vysvětlit. Ale následující úvahy by mohly osvětlit možné okolnosti:
1. Naše podvědomí má jiný vztah k prostoru a času než vědomí a vidí i mimo přítomnost, jak to jistě každý poznal když se mu v noci zdálo to, co se posléze vyplnilo, nebo když měl nějakou předtuchu. Vědomí promlouvá slovy, podvědomí obrazy. Tarotové karty jsou abecedou symbolické řeči naší duše. Jejich prostřednictvím může podvědomí vyjádřit jak vidí záležitost, na kterou se ptáme. Vědomí se jen musí naučit rozumět této řeči obrazů.
2. Druhá úvaha se zakládá na pojmu synchronie současnosti. Jsme zvyklí měřit čas kvantitativními jednotkami. Existuje však i kvalita času na kterou si duše dobře vzpomíná když mluví o "vhodném okamžiku". K němu nás ale nevede vědomé uvažování, mnohem spolehlivější jsou přitom vnitřní hodiny nebo vnitřní hlas. Každý okamžik má zvláštní znaky kvality, jež se na všech úrovních projevují stejně: v kosmu jako planetární konstalace, v mikrokosmu jako pohyby atomů a mezi tím na nekonečně mnohých jiných stupních. Tak může astrolog pozorovat hvězdy, Číňan se zeptá I-ťing, římský augur čte z letu ptáků, znalec tarotu vykládá karty, keltský druid čte runy. Ve stejné chvíli podají všechny metody stejnou výpověď svou vlastní řečí. Chvíle, kdy požádáme o věštbu, obsahuje správou odpověď na otázku a sdělí nám ji na všech úrovních. Proto je zbytečné se ptát jaký druh orákula si má člověk zvolit.

Mají karty tajný, jedině pravý a objektivní smysl?
Ne. Existují jen subjektivní výklady. Jak ale lze přesto dospět k hodnotným výpovědím vysvětluje další odstavec.

Jak je možné že si tazatel vytáhne "ty správné" karty aniž ví, co znamenají nebo jakou metodu výkladu věštec použije?
Základní pravidlo zní: "Tazatel vždycky hraje hru věštce". Při vykládání karet vznikne mezi věštcem a tazatelem jednota na úrovni podvědomí, takže tazatel věštci vytáhne ty správné karty. Proto nemá smysl požádat jiného věštce o "posudek", protože podle jeho pojetí by tazatel vytáhnul jiné karty, které by však tak jako tak vedly ke správné výpovědi.

Když si člověk vyloží dvakrát za sebou karty na stejné téma, vytáhne si v obou případech stejné karty?
Pravděpodobně ne. Ale dost často vytáhne velmi podobné karty takže je závěrečná odpověď skoro stejná. Karty však mohou ukázat dodatečnou ale vždy podřízenou odpověď na položenou otázku.
Pokud si někdo jen ze zvědavosti vyloží karty podruhé aby vyzkoušel jestli to skutečně "funguje", tak to obvykle nevyjde. Ne snad proto aby se nám "pomstily za nepřípustnou zvědavost". Spíše jde o vnitřní postoj tazatele a věštce: jen když je vědomí a podvědomí v harmonickém souladu, můžeme učinit správný výklad. Když vědomí naopak zpochybňuje intuici, je harmonie narušená a vypovídací schopnost karet je pak často snížená nebo bezcenná.

Jak spolehlivá je věštba pomocí karet?
Nejvýstižnější jsou karty samozřejmě v případech kdy se jedná o minulost a přítomnost, protože tyto události a zkušenosti jsou dané nebo se právě dějí. Ne ve stejné míře ale přece jen s výraznou pravděpodobností se plní i prognózy do budoucna, přičemž spolehlivost klesá s časovým odstupem události. Tato snížená spolehlivost předpovědi se dá vysvětlit svobodou s níž utváříme svůj život. To je i důvod proč předpovědi nejsou stejně výstižné u osob s vysokou uvědomělostí jako u osob které se podaly osudu. Karty, stejně jako jiná orákula, ukazují zkušenosti kterým se nevyhneme. V tomto ohledu je jejich výpověď velmi spolehlivá. Ale jak ji použijeme a jaké události to s sebou přinese záleží na stupni svobody.

Existuje nějaká hranice výpovědi a tím pádem věci které by věštec neměl nebo nemohl předpovědět?
Vždy záleží na připravenosti tazatele přijmout odpověď. Věštec ovládá řeč obrazů a v dialogu s tazatelem má přístup k jeho podvědomí. Hranice výpovědi spočívá v názorném popisu budoucího prožitku. Význam výpovědi spočívá v hlubším pochopení větších souvislostí.

V čem spočívá význam orákula?
Určitě ne v předpovídání profánních každodenních událostí. Co dělá tarot tak cenným, stejně jako astrologii a I-ťing, je hluboké pochopení plánu úkolů a pravé podstaty k níž nás vede každé z těchto orákul.

Dají se vyložit karty pro nepřítomnou osobu?
Ano dají. Samozřejmě by měl mít tazatel k této osobě úzký vztah a oprávněný zájem na dané otázce.