Svet-Stranek.cz
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET
VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

O TAROTU:VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET

O TAROTU

Tarot je karetní sada z dávných dob, která měla vysokou vypovídací schopnost ve spirituálních věcech a proto se zřejmě často používala k věštění. Spirituální aspekt měl velký význam v kruzích jako například v lóžích, tajných spolcích, školách mystérií - jež se zabývaly studiem starých tradic a symbolů. Zhruba od roku 1600 se tarot rozšířil v té podobě jak jej známe dnes. Skládá se ze 78 karet rozdělených do dvou skupin:
- 22 karet Velké arkány
- 56 karet Malé arkány

Velká arkána odhaluje základní archetypy a zákonité působení příčiny a následku kterému každý z nás podléhá a to bez ohledu na kulturní nebo rodinné předurčení. Karty jsou označeny římskými číslicemi I-XXI. Nultá nebo též 22. karta - "Blázen" číslo nemá, bývá ale označována arabskou číslici 0.

Malá arkána obsahuje čtyři barvy, známé i z jiných karetních her. Jako barva nebo sada se označuje symbol označující všechny karty každé jedné série:
hůl, pohár, meč, disk
Každá ze 4 sad obsahuje 14 karet, jež se dále dělí na dvě skupiny:
- 10 karet označených arabskými čísly (eso=1; dále 2-10)
- 4 dvorní karty: princezna, princ, královna, rytíř

Čtyři karetní barvy určují úroveň vědomí. Meče odpovídají mentální úrovni a ztělesňují přesvědčení, ideje a způsob myšlení. Daly by se přirovnat k obrazům našich myšlenek. Poháry představují emocionální neboli citové odezvy, reakce, pocity a prožitky. Všechny karty pod symbolem pohárů popisují různé formy lásky a znázorňují citové stavy od pocitu štěstí a uspokojení, přes zklamání, hněv, strach až po netečnost. Hole představují schopnost vize, vhledu, vnímání a intuice a znázorňují duchovní energii, vitalitu a spontaneitu. Disky někdy označované jako mince či pentagramy - zobrazují vnější realitu a schopnost uskutečnit ve vnějším světě vše, oč usilujeme v oblasti zdraví, financí, práce, tvořivosti i vztahů.

Původ tarotu
Původ tarotových karet není jasný. Jisté je pouze to že se v Evropě objevily ve 14. století a pak se rychle rozšířily. Jako jeden z prvních se o nich zmiňuje roku 1377 dominikánský mnich bratr Jan, který žil u Basileje. Mnohé ze zmínek jsou vlastně zákazy, stále znovu opakované i v dalších staletích. Za spolehlivý se dá považovat předpoklad že se čtyřbarevná hra, základ dnešní Malé arkány - dostala do Evropy z Islámských zemí. Původ mnohem významnějších 22 karet Velké arkány je pak zcela nejasný. Objevují se teprve v 16. století a neví se zda spojení s Malou arkánou vzniklo až tehdy nebo zda všech 78 karet patřilo vždy k sobě. Mnoho lidí věří že s Velkou arkánou nedrží v ruce nic menšího než knihu moudrosti staroegyptské kasty kněžích, která byla několik tisíciletí skryta až se asi před 400 lety dostala na světlo veřejnosti. Jiní naopak vycházejí z domněnky že tyto karty vznikly v oné době, v níž se také staly známými.

Tak tajuplný jako původ Velké arkány je pozoruhodné i její "zmizení". Zatímco téměř každý zná Malou arkánu protože dnešní hrací karty vyšly z ní, z Velké arkány přežil jen Blázen, stal se z něj Žolík. Ostatních 21 karet naproti tomu zmizelo z dnes rozšířených her. Čtyři sady Malé arkány se však nacházejí v našich hracích kartách. V Románských zemích v karetních hrách dodnes rozšířené symboly holí, pohárů, mečů a mincí se u nás staly - kříži, piky srdci a káry, případně - žaludy, listy, srdci a kulemi.

Ať jsou karty staré jakkoliv, jistě vzbuzuje úctu skutečnost, že historie Velké arkány sahá až do pradávných dob lidského uvědomování. V působivé jednoduchosti 22 obrazů starších karet můžeme najít základní strukturu mýtů, pohádek a legend národů. Jako nejstarší příběh lidstva je známá pod názvem "Cesta hrdiny". Protože se současně jedná o praobrazy lidské duše nazvané archetypy, není příliš odvážné tvrzení, že karty podobně jako sny hovoří obrazovou řečí lidské duše.

Různé karetní sady
Zatímco dříve měly karetní sady velmi rozmanitou strukturu, vyvíjí se z nich koncem 16. století ještě dnes obvyklá sada skládající se ze 78 karet. Dodnes zůstala zachována v této podobě pod názvem "Marseillský tarot". Zásadní obnovu pak provedl Artur Edward Waite, člen ezoterického "Řádu zlatých červánků". Díky svým neobyčejným vědomostem vytvořil nový tarot. Karty, které poprvé vyšly v roce 1908 se od ostatních lišily natolik, že se staly nejznámějším tarotem. Dříve bylo ilustrováno jen 22 karet Velké arkány, dvorní karty a v některých případech 4 esa. Na všech ostatních kartách byl nakreslen jen počet symbolů sady vyjadřujících hodnotu karty (např. 3 poháry, 8 mečů apod.). Podstatná změna jakou provedl Waite spočívala v ilustraci těchto karet tak aby obraz vyjadřoval význam. Tento dodnes nejrozšířenější tarot se proslavil pod jménem "Rider Waite". Pan Rider byl nakladatelem pana Waite.

Crowley tarot
Ve 40. letech vznikl tarot jehož duchovním otcem byl Aleister Crowley. Obrazy k němu namalovala Lady Frieda Harris. Byly vydány roku 1944 pod názvem "Kniha Thoth". Zatímco se dříve na tarotových kartách jednoduše nebo složitě zobrazovala jednotlivá témata, zvolil Crowley abstraktní motivy. Význam karet vyjádřil mnohovrstevnými symboly pocházejícími z magie, numerologie, alchymie, kabaly a každou kartu dal navíc do úzké souvislosti s nějakou astrologickou konstalací. Dále v nich zakotvil tradice středomořských a keltských národů, hlavně však tajemné mytologie starého Egypta. Spojil tak v něm různé kultury nejen v symbolech ale i v cestě za poznáním. Laik je sice nimi okouzlen ale těžko je chápe. Na tom moc nezměnila ani současně vydaná kniha v níž se Crowley ke své symbolice rád vyjadřuje v temných hádankách. Místo odpovědí tak navršil další otázky. Tak patří tento tarot k těm nejpropracovanějším ale snad i nejméně pochopeným. Přesto a možná právě proto dává mnohdy až strhující výpovědi. S Crowleyho tarotem pracuji u všech typů výkladů.